पाचगणीच्या “ पुरोहीत नमस्ते “ रात्रीत खेळ चाले बांधकामाचा : शर्थभंग होवुनही कारवाई नाही

हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाइन : पाचगणी नगरपालीकेच्या वेळाकढु धोरणामुळे .”पुरोहीत नमस्ते “पाचगणीतील शाॅपिग सेटरच्या भाडेपट्टा मालमत्तेत .रात्रीत खेळ चाले बाधकाम सुरु असुन .मुख्याअधिकारी , अभियंता , नगरपालीकेचे पर्यवेक्षक जाणीव पुर्वक गांधारीच्या भुमीकेत गेले आहेत .याबाबत पाचगणीत चर्चा होवु लागली आहे . पाचगणीच्या शाॅपिंग सेटरमधील “पुरोहीत नमस्ते” यांनी भाडेपट्चा मालमत्तेत बाधकाम करुन .शर्तभंग केला असल्याने “पुरोहीत नमस्ते “ वर कारवाई करावी व भाडेपट्टा करार नगरपालिकेने रद्द करावा . अशी मागणी सर्वसामान्यानकडुन होवु लागली आहे.

पाचगणी इग्रजांनी शोधलेल्या शहरांमध्ये बहुतांशी मालमत्ता या भाडेपट्ट्यावर आहेत .पाचगणी नगरपालीकेच्या मालकीची शाॅपिग सेंटर या भाडेपट्टा मालमत्तेत .शाॅपिग सेटर मधील “पुरोहीत नमस्ते” या भाडेपट्टा गाळ्याच्या भाडेपट्टा धारकाने .शाॅपिग सेटरच्या भाड्पट्टा करार असलेल्सा गाळ्यामध्ये अनाधिकृत पणे किचन व गाळ्याच्या आतील बाजुस . डागडुजीच्यापरवनागी सुद्धा न घेता अंतर्गत बाधकाम केले असल्याने .शाॅपिग सेटरच्या भाडेपट्टा मालमत्तेत भाडेधारक “पुरोहीत नमस्ते “चे मालक यांनी .शर्तभंग केला आहे .

पाचगणीतील नगरपालीकेच्या हद्दीमध्ये फायनल प्लाॅट नंबर १८० व फायनल प्लाॅट नंबर १८२ याभाडेपट्टा भुखंडावर पाचगणी नगरपालिकेने सन १९८८ ला पाचगणी नगरपालिकेने .वाणिज्य कारणास्तव वाणिज्य संकुल मजुर करुन घेतले आहे . यावाणिज्य संकुलातील .दुकानगाळ्याची लांबी रुदीं ठरवुन दिले आहे . नगररचना विभाग पुणे व सातारा यांनी परवानगी देताना . गाळ्यामध्ये कोणताही बदल करु नये अशा अटीवर व भाडेपट्टा मालमत्तेत .बदल न करण्याच्या अटीवर आधिन राहुन परवानगी दिली आहे .

मात्र पाचगणीत भाडेपट्टा वाणिज्य संकुलातील धारकच मालक झाले आहेत . प्रशासनाचा वचक राहीला नसल्याने .राजकीय दबाव व नगरपालीकेतील अधिकारी हाताशी धरत .पाचगणीतील भाडेपट्टा शाॅपिंग सेटरमधील अनागोदी भाडेपट्टा मालमत्तेत सुरु आहे . शाॅपिग सेटर नगरपालीकेपासुन हाकेच्या अंतरावर असल्याने .सर्वसामान्यातुन शाॅपिग सेटरच्या भाडेपट्टा मालमत्ते सुरु असलेल्या .

नियमबाह्य बाधकाम करणार्या” पुरोहीत नमस्तेची “भाडेपट्टाकरार नगरपालिकेने रद्द करुन बाधकाम त्वरीत काढावे अशी मागणी होवु लागली आहे .

ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7875002893 या नंबरला whatsapp करा आणि लिहा ‘hello news’

You might also like