Take a fresh look at your lifestyle.
Browsing Tag

labor budget for Rohyo works

रोहयो कामांच्या लेबर बजेट बद्दल विभागीय आयुक्तालयात कार्यशाळेचे आयोजन

औरंगाबाद | 2022-23 या आर्थिक वर्षांमध्ये रोहयो कामांच्या लेबर बजेटची आखणी करण्याची सूचना राज्याचे मृद, जलसंधारण आणि रोहयो विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव नंदकुमार यांनी विभागातील जिल्हा परिषदेच्या…