Interesting Facts : काय आहे रहस्य ? विमानं समुद्रावरून उड्डाण का करतात ? हिमालयावरून का नाही

Interesting Facts : जगभरात मोजता येणार नाहीत इतके लोक विमानाने प्रवास करीत असतात. विमान हे असे दळणवळणाचे साधन आहे ज्यामुळे वेळ वाचतो आणि आरामदायी प्रवास सुद्धा घडतो. देशांतर्गत आणि देशाबाहेर वेळ वाचवण्यासाठी विमान प्रवासाला पसंती दिली जाते. पण तुम्हाला माहिती आहे का ? विमान बहुतांशी समुद्रावरुनच का उडते ? विशेषतः देशाबाहेरील प्रवास करताना याचा अनुभव … Read more