Tuesday, February 7, 2023

मनपा भरणार 46 लाखांचा हफ्ता

- Advertisement -

औरंगाबाद – सातारा-देवळाई परिसराचा सहा वर्षांपूर्वी मनपात समावेश झाला. या भागात ड्रेनेज ची कोणतीही यंत्रणा नाही. 232 कोटी रुपये खर्च करून ड्रेनेज लाईन टाकण्याचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला.

प्रस्तावाला तांत्रिक मंजुरी आवश्यक आहे त्यासाठी 2 कोटी 32 लाख रुपये महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाला द्यावे लागणार आहेत. त्यातील पहिला टप्पा म्हणून 46 लाख रुपये सोमवारी महापालिकेकडून देण्यात येणार आहेत. महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाने देण्याच्या डीपीआरला तांत्रिक मंजुरी देण्यासाठी काम सुरू केले.

- Advertisement -

नियमानुसार एक टक्का रक्कम भरणे बंधनकारक आहे. 2 कोटी 32 लाख रुपये भरावेत, अशी मागणी प्राधिकरणाकडे मनपाकडे केली. तेवढी रक्कम मनपाकडे नसल्यामुळे पाच हप्ते पाडून देण्याची विनंती करण्यात आली. पहिला हप्ता म्हणून 46 लाख रुपये मनपाने भरावे तसेच सूचना देखील केली आहे.