Vitamin For Brain Health | मेंदू तल्लख करण्यासाठी दररोज करा ‘या’ पदार्थ्यांचे सेवन, उतारवयातही आठवतील बालपणीच्या गोष्टी

Vitamin For Brain Health

Vitamin For Brain Health | माणसाचे उतारवय झाले की, त्यासोबत अनेक शारीरिक समस्या निर्माण होतात. शरीरात कमजोरी निर्माण होते. त्याचप्रमाणे हाडे देखील ठिसूळ होतात. दिसायला देखील कमी येते. त्याचप्रमाणे म्हातार वयात लोकांची स्मरणशक्ती देखील कमजोर होते. म्हणजेच त्यांना अगदी तासाभरापूर्वी घडलेल्या गोष्टी सुद्धा नीट आठवत नाही. परंतु आजकाल ही समस्या केवळ उतार वयातील लोकांना नाही … Read more